Untitled Document


I. Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava este furnizorul următoarelor programe de perfecţionare continuă acreditate:
Şcoala incluzivă – şansa fiecăruia– 25 CPT; acreditat prin O.M. 4620 din 05.08.2010
Responsabil de program: prof. metodist Georgeta Colibaba
Educație. Calitate. Excelenţă – 15 CPT; acreditat prin decizia nr. 202 din 22.12.2008
Responsabil de program: prof. metodist Rodica Cotin
Știință. Performanță.Excelență – 90 CPT; acreditat prin decizia nr. 115 din 03.11.2009
Responsabil de program: prof. metodist Rodica Cotin
Mentalitate şi identitate europeană – 25 CPT; acreditat prin decizie nr. 198 din 22.12.2008
Responsabil de program: prof. metodist Valeria Onofrei
Şcoala pentru toţi – 15 CPT; acreditat prin decizia nr. 09 din 10.02.2009
Responsabil de program: prof. metodist Georgeta Liliana Cojocariu
Tehnici de comunicare – 15 CPT; acreditat prin decizia nr. 199 din 22.12.2008
Responsabil de program: prof. metodist Valeria Onofrei
Managementul proiectelor finanţate UE – 25 CPT; acreditat prin decizia nr. 71 din 01.09.2009
Responsabil de program: prof. metodist Valeria Onofrei
Educatia plastică -15 CPT; acreditat prin O.M. 4620 din 05.08.2010
Responsabil de program: prof. metodist Valeria Onofrei
Ecologie si protectia mediului – 25 CPT; acreditat prin O.M. 4620 din 05.08.2010
Responsabil de program: prof. metodist Valeria Onofrei
Comunicare - Eficienta - Dezvoltare – 25 CPT; acreditat prin O.M. 6170 din 07.11.2011
Responsabil de program: prof. metodist Rodica Cotin

II. Alte cursuri acreditate derulate prin Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava, în anul şcolar 2010 – 2011
PAIDEIA II – 30 CPT; furnizor CCD George Tofan  Suceava, D.P.P.D. Suceava; acreditat prin decizia nr. 199 din 18.12.2007
Responsabil de program: prof. metodist Daniela Zup
Iniţiere IT şi utilizare AeL -25 CPT; furnizor Siveco; acreditat prin decizia nr. 218 din 19.12.2007
Responsabil de program: informatician Cătălin Laslău
Instruire în Societatea cunoaşterii - 25 CPT; furnizor Siveco; acreditat prin decizia nr. 132 din 07.11.2007
Responsabil de program: prof. Mădălina Elena Duminică
Inovaţie şi performanţă didactică - 25 credite; furnizor Universitatea Petre Andrei Iași
Responsabil de program: prof. metodist Rodica Cotin
Democrație participativă - Proiectul Cetățeanul 25 CPT; acreditat prin decizia nr. 50 din 21.05.2009
Responsabil de program: prof. metodist Dana Zup
Calculatorul şi proiectele interdisciplinare – 15 CPT; furnizor Fundaţia EOS România
Responsabil de program: prof. metodist Georgeta Colibaba

III. Programe de formare continuă ale Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava, în curs de acreditare:
Abordări didactice în matematică
Managementul unitătilor Scolare
Multimedia în educatie
TIC
Resurse educaționale – tehnologie și creativitate
Educatia prin proiecte
Didactica predării religiei
Didactici active performante