Untitled Document

Acorduri de parteneriat incheiate in anul scolar 2015 - 2016


Facultatea de Fizica, Matematica si Tehnologii Informationale din cadrul Universitatii de Stat din Tiraspol - colaborarea stiintifica si metodica in vederea derularii de activitati comune privind perfectionarea si formarea continua a cadrelor didactice

Colegiul Tehnic Mihai Bacescu Falticeni - organizarea SiMpozionului International Romania intre Orient si Occident - sectiunea istorie

Colegiul Tehnic Mihai Bacescu Falticeni - organizarea SiMpozionului International Romania intre Orient si Occident - sectiunea geografie, sectiunea stiinte, tehnologii

Casa Corpului Didactic Dolj - colaborarea in vederea implementarii activitatilor pentru implementarea activitatilor pentru dezvolarea resursei umane si de perfectionare a cadrelor didactice / didactice auxiliare din cele doua institutii

Casa Corpului Didactic Olt - colaborarea in vederea implementarii activitatilor pentru implementarea activitatilor pentru dezvolarea resursei umane si de perfectionare a cadrelor didactice / didactice auxiliare din cele doua institutii

Casa Corpului Didactic Vaslui - colaborarea in vederea implementarii activitatilor pentru implementarea activitatilor pentru dezvolarea resursei umane si de perfectionare a cadrelor didactice / didactice auxiliare din cele doua institutii

Casa Corpului Didactic Salaj - colaborarea in vederea implementarii activitatilor pentru implementarea activitatilor pentru dezvolarea resursei umane si de perfectionare a cadrelor didactice / didactice auxiliare din cele doua institutii

ISJ Dâmboviţa - parteneriat în cadrul programului Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar POSDRU/87/1.3/S/61130

ANPCDEFP, Labico, Italia - colaborare în cadrul programului Developing competences of learning support teachers: key for inclusive teaching

ANPCDEFP, CEED Valencia, Spania - colaborare în cadrul programului Studying English via distance or e-learning

Directoratul de Educatie Natională din Aydin, Turcia, ISJ Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Şcoala Gimnazială nr. 10 Suceava, Asociaţia Regională pentru Educaţie Suceava - colaborare în cadrul programului Using New Technology creatively and correctly in Education at school/home /work - Comenius Regio, proiect în parteneriat România – Turcia finanţat de Comisia Europeană prin Programul Life Long Learning

CENTRUL CULTURAL BUCOVINA, având sediul în Suceava, str. Universităţii nr. 48, telefon 0230/551372, judeţul Suceava - colaborare în cadrul acţiunilor cultural-educative iniţiate de Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava; schimburi de experienţă cu bibliotecarii şcolari din judeţ, la sediul Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava.

BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA, având sediul în Suceava, str. Universităţii nr. 13, telefon 0230/216147, fax 0230/529978, judeţul Suceava - colaborare în cadrul acţiunilor cultural-educative iniţiate de Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava; schimburi de experienţă cu bibliotecarii şcolari din judeţ, la sediul Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava.

BIBLIOTECA BUCOVINEI I. G. SBIERA SUCEAVA, având sediul în Suceava, str. Mitropoliei nr. 4, telefon 0230/213190, fax 0230/530798, judeţul Suceava - colaborare în cadrul acţiunilor cultural-educative iniţiate de Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava; schimburi de experienţă cu bibliotecarii şcolari din judeţ, la sediul Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava.