Untitled Document Institutia noastra organizeaza in perioada 3-10 noiembrie 2017 Zilele Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, Scoala Gimnaziala George Tofan Bilca, Muzeul de Istorie Suceava si Teatrul Municipal Matei Visniec Suceava. Programul Zilelor CCD Suceava . : Afis vernisaj : . Afis - Lansare de carte Sub semnul clepsidrei

In perioada 29.11.2017-3 12.2107, CCD Suceava in parteneriat cu CCD SIBIU si cu formatorul acreditat SKUPINA PRIMERA din Ljubljana, Slovenia, organizeza la Hajduszoboszlo, Ungaria, cursul intitulat Preventing early school leaving. La finalul cursului, participantii vor primi un certificat de participare si un certificat Europass Mobility. Cursul se va tine in limba engleza si CCD Sibiu va asigura traducerea, dar este recomandabil ca participantii sa aiba cunostinte de limba engleza. Mai multe detalii gasiti AICI. Va rugam sa transmiteti informatia si colegilor dumneavoastra interesati.

Va reamintim ca, in conformitate cu Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobata prin OMECTS Nr. 5562/2011, in perioada 1-30 septembrie 2017 se vor derula procedurile pentru echivalarea creditelor profesionale transferabile (CPT). Conform art. 16 al metodologiei, comisia de echivalare este alcatuita din directorul unitatii de invatamant, responsabilul cu dezvoltarea profesionala si un profesor metodist al CCD Suceava. Impartirea scolilor pe zone metodice si responsabilii fiecarei zone se gasesc AICI

Oferta de programe de formare continua - anul scolar 2017/2018

In vederea realizarii analizei nevoii de formare la nivelul judetului Suceava pentru anul scolar 2017-2018, va rugam sa completati chestionarele din anexa dupa cum urmeaza:

1.Chestionarele pentru personal didactic cu functii de conducere vor fi completate de catre toti directorii de unitati scolare si directorii adjuncti

2.Chestionarele pentru responsabili de formarea vor fi completate de catre toti responsabilii de formare din unitatile scolare

3.Chestionarele pentru personal didactic de predare vor fi completate de cel putin 2-3 cadre didactice din fiecare unitate scolara (PJ)

4.Chestionarele pentru personalul didactic auxiliar vor fi completate de catre cel putin 1 persoana pentru fiecare unitate scolara (PJ)

5.Ghidul de interviu pentru inspectori scolari si toti metodistii ISJ Suceava

6. Chestionar pentru profesorii formatorii ai CCD Suceava

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >>