Untitled Document Va reamintim ca, in conformitate cu Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobata prin OMECTS Nr. 5562/2011, in perioada 1-30 septembrie 2017 se deruleaza procedurile pentru echivalarea creditelor profesionale transferabile (CPT). Conform art. 16 al metodologiei, comisia de echivalare este alcatuita din directorul unitatii de invatamant, responsabilul cu dezvoltarea profesionala si un profesor metodist al CCD Suceava. Pentru orice alte informatii legate de activitati de formare, activitati metodice, stiintifice sau culturale, sunteti rugati sa contactati aceiasi responsabili. Repartizarea pe zone a profesorilor metodisti

Oferta de programe de formare continua - anul scolar 2017/2018

In vederea realizarii analizei nevoii de formare la nivelul judetului Suceava pentru anul scolar 2017-2018, va rugam sa completati chestionarele din anexa dupa cum urmeaza:

1.Chestionarele pentru personal didactic cu functii de conducere vor fi completate de catre toti directorii de unitati scolare si directorii adjuncti

2.Chestionarele pentru responsabili de formarea vor fi completate de catre toti responsabilii de formare din unitatile scolare

3.Chestionarele pentru personal didactic de predare vor fi completate de cel putin 2-3 cadre didactice din fiecare unitate scolara (PJ)

4.Chestionarele pentru personalul didactic auxiliar vor fi completate de catre cel putin 1 persoana pentru fiecare unitate scolara (PJ)

5.Ghidul de interviu pentru inspectori scolari si toti metodistii ISJ Suceava

6. Chestionar pentru profesorii formatorii ai CCD Suceava

Activitati de formare continua organizate de CCD George Tofan Suceava in perioada vacantei de vara

Concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar 2017

2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>