Cursuri de formare in derulare
Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava organizeaza următoarele cursuri acreditate:

Multimedia in educatie
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: Personal didactic de predare si personal didactic auxiliar din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 4094 din 09.06.2016
Discipline:
 • Psihopedagogia comunicării - 7 CPT; (29 ore).
 • Echipamente şi periferice multimedia - 7 CPT; (29 ore).
 • Structurarea şi gestionarea resurselor multimedia - 8 CPT; (29 ore).
Responsabil program: prof. Rodica Cotin, 0745 176090, cotin_rodica@yahoo.com

Inscriere curs

Legislatie si deontologie in educatie
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: Personal didactic de predare si personal didactic auxiliar din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 4094 din 09.06.2016
Discipline:
 • Elemente de legislaţie - 7 CPT; (29 ore)
 • Deontologie în educaţie - 7 CPT; (29 ore).
 • Metode de studiu şi cercetare cantitativă şi calitativă în evaluarea deontologică - 8 CPT; (29 ore).
Responsabil program: prof. Rodica Cotin, 0745 176090, cotin_rodica@yahoo.com

Inscriere curs

Strategii Didactice Active Performante
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program: a I-a
Grup tinta: Personal didactic de predare din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM
Discipline:
 • Metodologia instruirii active - 7 CPT; (27 ore).
 • Stiluri şi situaţii de învăţare activă - 7 CPT; (27 ore).
 • Metode şi tehnici active performante - 8 CPT; (27 ore).
Responsabil program: prof. Rodica Cotin, 0745 176090, cotin_rodica@yahoo.com

Inscriere curs

Performanta in evaluare
Tip program: acreditat (30 CPT)
Numarul de ore: 120 ore
Categorie program: a I-a
Grup tinta: Personal didactic de predare din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 5990 din 16.12.2015
Discipline:
 • Evaluare în învățământul preuniversitar - 11 CPT; (45 ore).
 • Evaluator pentru examene / concursuri nationale - 9 CPT; (32 ore).
 • Specificul evaluării și a notării- 10 CPT; (39 ore).
Responsabil program: prof. Traian Duminica, 0745 578 747, traian_duminica@yahoo.com

Inscriere curs

Comunicare Mediere Negociere
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: Personal didactic si didactic auxiliar din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 3680 din 08.04.2015
Discipline:
 • Comunicare. Optimizarea comunicării - 7 CPT; (28 ore).
 • Comunicarea asertiva - 7 CPT; (26 ore).
 • Mediere. Negociere - 8 CPT; (30 ore).
Responsabil program: prof. Traian Duminica, 0745 578 747, traian_duminica@yahoo.com

Inscriere curs

Managementul proiectelor europene
Tip program: acreditat (15 CPT)
Numarul de ore: 60 ore
Categorie program: a III-a
Grup tinta: Personal didactic si didactic auxiliar din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 3365 din 29.04.2014
Discipline:
 • Managementul ciclului de proiect - 2 CPT; (7 ore).
 • Managementul proiectelor finantate prin fonduri structurale - 5 CPT; (19 ore).
 • Managementul proiectelor finantate de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ - 6 CPT; (23 ore).
 • Elemente de management al calității proiectelor - 2 CPT; (7 ore)
Responsabil program: prof. Traian Duminica, 0745 578 747, traian_duminica@yahoo.com

Inscriere curs

Elemente de astronomie si astrofizica
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: profesori din invatamintul preuniversitar care predau disciplinele din ariile curriculare Matematica si Stiinte ale Naturii, Om si Societate, Tehnologii
Ordinul de acreditare: OM 3365 din 29.04.2014
Discipline:
 • Comunicare didactică şi ştiinţifică - 5 CPT; (18 ore).
 • Elemente de astrofizică - 4 CPT; (17 ore).
 • Istoria Universului şi cosmologie - 4 CPT; (17 ore).
 • Astronomie sferică. Elemente de mecanică cerească - 4 CPT; (17 ore).
 • Elemente de astronomie practică şi instrumente astronomice - 5 CPT; (17 ore).
Responsabil program: prof. Georgeta Colibaba, 0740 250 162, g.colibaba@gmail.com

Inscriere curs