Cursuri de formare in derulare
Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava organizeaza următoarele cursuri acreditate:

Parteneriatul scoala comunitate
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OMEN 5670 din 18.12.2017
Discipline:
 • Managementul de proiect- 6 CPT; (22 ore).
 • Parteneriatul - 5 CPT; (20 ore).
 • Comunicare interinstituțională - 6 CPT; (22 ore).
 • Voluntariatul - 5 CPT; (21 ore).
Formatori program: Formatori: conf. univ. dr. Otilia Clipa, prof. Maria Pavelescu, prof. Florica Pîţu, prof. Lăcrămioara Clucerescu, prof. Adriana Nichitean, prof. Daniela Zup, Petru Vasile Gafiuc
Responsabil program: profesor metodist Daniela Zup, 0740 519132, danazup@yahoo.com

Inscriere curs

Managementul calitătii in educatie
Tip program: acreditat (30 CPT)
Numarul de ore: 120 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: Personal didactic de predare din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OMEN 3019/08.01.2018
Discipline:
 • Introducere in management educational- 5 CPT; (21 ore).
 • Calitatea educatiei-concepte fundamentale - 9 CPT; (33 ore).
 • Managementul calitatii educatiei oferite de scoala - 8 CPT; (31 ore).
 • Principii, domenii si standarde in domeniul calitatii educatiei.Evaluarea interna si externa a scolii- 8 CPT; (31 ore).
Formatori program: conf.univ. dr. Otilia Clipa, prof. Gabriela Scutaru, prof.dr.Cristian Cuciurean, prof. Elena Manuela David, prof. Maria Guzu, prof.Traian Duminică, prof.Valeria Leonte, prof.Oana-Miruna Oprea, prof.Guzu Marian, prof. Rodica Cotin
Responsabil program: prof. Rodica Cotin, 0745 176090, cotin_rodica@yahoo.com

Inscriere curs

Multimedia in educatie
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: Personal didactic de predare si personal didactic auxiliar din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 4094 din 09.06.2016
Discipline:
 • Psihopedagogia comunicării - 7 CPT; (29 ore).
 • Echipamente şi periferice multimedia - 7 CPT; (29 ore).
 • Structurarea şi gestionarea resurselor multimedia - 8 CPT; (29 ore).
Formatori program: Formatori: prof. univ. dr. ing. Dan Milici, conf. univ. dr. ing. Mariana Rodica Milici, lect. univ. dr. Marius Costel Esi, prof. Gabriela - Rodica Freitag, prof. Rodica Cotin
Responsabil program: prof. Rodica Cotin, 0745 176090, cotin_rodica@yahoo.com

Inscriere curs

Legislatie si deontologie in educatie
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: Personal didactic de predare si personal didactic auxiliar din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 4094 din 09.06.2016
Discipline:
 • Elemente de legislaţie - 7 CPT; (29 ore)
 • Deontologie în educaţie - 7 CPT; (29 ore).
 • Metode de studiu şi cercetare cantitativă şi calitativă în evaluarea deontologică - 8 CPT; (29 ore).
Formatori program: prof. univ. dr. ing. Dan Milici, conf. univ. dr. ing. Mariana Rodica Milici, lect. univ. dr. Marius Costel Esi, prof. Rodica Cotin, prof. Maria Guzu, prof. Traian Duminică, prof. Daniela Argatu
Responsabil program: prof. Rodica Cotin, 0745 176090, cotin_rodica@yahoo.com

Inscriere curs

Strategii Didactice Active Performante
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program: a I-a
Grup tinta: Personal didactic de predare din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 4475 din 06.07.2016
Discipline:
 • Metodologia instruirii active - 7 CPT; (27 ore).
 • Stiluri şi situaţii de învăţare activă - 7 CPT; (27 ore).
 • Metode şi tehnici active performante - 8 CPT; (27 ore).
Formatori program: conf. univ. dr. Otilia Clipa, lect. univ. dr. Marius Costel Esi, prof. Laurenta Hacman, prof. Rodica Cotin, prof.Gabriela - Rodica Freitag, prof. Maria Corjan
Responsabil program: prof. Rodica Cotin, 0745 176090, cotin_rodica@yahoo.com

Inscriere curs

Resurse Educationale Tehnologie si Creativitate
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program:
Grup tinta: Personal didactic de predare din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 4586 din 09.08.2017
Discipline:
 • Competente curriculare implicate în proiectarea TIC - 6 CPT; (19 ore)
 • Proiectarea asistată a resurselor educationale - 8 CPT; (31 ore).
 • Elemente de proiectare a programelor de învățare - 8 CPT; (31 ore).
Formatori program: conf. univ. dr. Otilia Clipa, prof. Rodica Cotin, prof. Gabriela Rodica Freitag, conf.univ. dr. Ioan Maxim, inf. Laslău Cătălin
Responsabil program: prof. Rodica Cotin, 0745 176090, cotin_rodica@yahoo.com

Inscriere curs

Performanta in evaluare
Tip program: acreditat (30 CPT)
Numarul de ore: 120 ore
Categorie program: a I-a
Grup tinta: Personal didactic de predare din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 5990 din 16.12.2015
Discipline:
 • Evaluare în învătământul preuniversitar - 11 CPT; (45 ore).
 • Evaluator pentru examene / concursuri nationale - 9 CPT; (32 ore).
 • Specificul evaluării si a notării- 10 CPT; (39 ore).
Formatori program: conf. univ. dr. Otilia Clipa, conf. univ. dr. Doina Schipor, conf. univ. dr. Aurora Adina Colomeischi, lect. univ. dr. Corina Gheorghiu, prof. Constantin Mărgineanu, prof. Vasile Monacu, prof. Valeria Onofrei, prof. Traian Duminică, prof. Mihaela Ursaciuc, prof. Mariana Daniela Pintilie, prof. Liliana Condur, prof. Elena Mădălina Duminică
Responsabil program: prof. Traian Duminica, 0745 578 747, traian_duminica@yahoo.com

Inscriere curs

Comunicare Negociere Mediere
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: Personal didactic si didactic auxiliar din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 3680 din 08.04.2015
Discipline:
 • Comunicare. Optimizarea comunicării - 7 CPT; (28 ore).
 • Comunicarea asertiva - 7 CPT; (26 ore).
 • Mediere. Negociere - 8 CPT; (30 ore).
Formatori program: Prof. Mărgineanu Constantin, Prof. Onofrei Valeria, Prof. Casandra Cristina Daniela, Prof. Zup Daniela Cristina, Prof. Zimbru Rodica, Prof. Andreută Mariana, Prof. Duminică Traian, Prof. Monacu Vasile, Prof. Argatu Daniela
Responsabil program: prof. Traian Duminica, 0745 578 747, traian_duminica@yahoo.com

Inscriere curs

Management educational
Tip program: acreditat (30 CPT)
Numarul de ore: 120 ore
Categorie program: I
Grup tinta: Personal didactic din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 4383 din 22.08.2014
Discipline:
 • Managementul organizatiei scolare - 10 CPT (39 de ore)
 • Tehnologie IT pentru management educational competitiv - 10 CPT (39 de ore)
 • Etica si integritate in unitatile de invatamant preuniversitar - 10 CPT (39 de ore)
Formatori program: prof. Elena Manuela David, prof. Gabriela Scutaru, prof. Georgeta Colibaba, prof. Carmen Gina Ciobica, inf. Cristian Catalin Laslau, inf. Toader Pitu.
Responsabil program: prof. Georgeta Colibaba, 0740 250 162, g.colibaba@gmail.com

Inscriere curs

Leadership in educatie
Tip program: acreditat (30 CPT)
Numarul de ore: 120 ore
Categorie program: I
Grup tinta: Personal didactic din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 4383 din 22.08.2014
Discipline:
 • Leadership si self-leadership în educatie – 15 CPT (58 de ore)
 • Managementul conflictelor educaționale – 15 CPT (58 de ore)
Formatori program: prof. Elena Manuela David, prof. Georgeta Colibaba, prof. Cristian Cuciurean, prof. Marcel Colibaba
Responsabil program: prof. Georgeta Colibaba, 0740 250 162, g.colibaba@gmail.com

Inscriere curs

Educatie interculturala pentru o scoala noua
Tip program: acreditat (15 CPT)
Numarul de ore: 60 ore
Categorie program: I
Grup tinta: Personal didactic din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 4623 din 27.07.2015
Discipline:
 • Fundamente teoretice, principii, valori, dimensiuni şi obiective ale educaţiei interculturale – 7 CPT (26 de ore)
 • Educaţia pentru interculturalitate – poziţionări metodologice ale educaţiei interculturale în învăţământul preuniversitar – 8 CPT (32 de ore)
Formatori program: prof. Georgeta Colibaba, prof. Ana Elisabeta Naghi, prof. Georgeta Bolojan, prof. Ioana Cosma, prof. Gabriel Vrînceanu
Responsabil program: prof. Georgeta Colibaba, 0740 250 162, g.colibaba@gmail.com

Inscriere curs

Scoala incluziva, scoala pentru toti
Tip program: acreditat (15 CPT)
Numarul de ore: 60 de ore, blended learning
Categorie program: I
Grup tinta: Personal didactic din invatamintul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OM 4623 din 27.07.2015
Discipline:
 • Cadrul conceptual si normativ al educației incluzive - 4 CPT (16 ore)
 • Scoala incluzivă – 5 CPT (19 ore)
 • Clasa incluzivă – 6 CPT (23 de ore)
Formatori program: prof. Georgeta Colibaba, prof. Maria Pavelescu, prof. Iliana Dumitrescu
Responsabil program: prof. Georgeta Colibaba, 0740 250 162, g.colibaba@gmail.com

Inscriere curs

Elemente de astronomie si astrofizica
Tip program: acreditat (22 CPT)
Numarul de ore: 89 ore
Categorie program: a II-a
Grup tinta: profesori din invatamintul preuniversitar care predau disciplinele din ariile curriculare Matematica si Stiinte ale Naturii, Om si Societate, Tehnologii
Ordinul de acreditare: OM 3365 din 29.04.2014
Discipline:
 • Comunicare didactică şi ştiinţifică - 5 CPT; (18 ore).
 • Elemente de astrofizică - 4 CPT; (17 ore).
 • Istoria Universului şi cosmologie - 4 CPT; (17 ore).
 • Astronomie sferică. Elemente de mecanică cerească - 4 CPT; (17 ore).
 • Elemente de astronomie practică şi instrumente astronomice - 5 CPT; (17 ore).
Formatori program: prof. univ. dr. ing. L. Dan Milici, prof. Georgeta Colibaba, lector univ. dr. Cristian Pîrghie, as. univ. dr. Ana Camelia Pîrghie, prof. dr. Petru Crăciun, prof. Victor Sutac.
Responsabil program: prof. Georgeta Colibaba, 0740 250 162, g.colibaba@gmail.com

Inscriere curs

Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a
Tip program: acreditat (15 CPT)
Numarul de ore: 60 ore
Categorie program:
Grup tinta: cadre didactice care predau Informatica si TIC în invătamantul preuniversitar
Ordinul de acreditare: OMEN 4586/09.08.2017.
Discipline:
 • Sisteme de calcul - 6 ore
 • Sisteme de operare - 6 ore
 • Internet - 6 ore
 • Editor grafic - 9 ore
 • Algoritmi - 18 ore
 • Metodica predarii disciplinei Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a - 9 ore
Formatori program: prof. Georgie Daniel Vlad, prof. Viorica - Raluca Costineanu.
Responsabil program: prof. Georgeta Colibaba, 0740 250 162, g.colibaba@gmail.com

Inscriere curs